Vi har nyss avslutat ett stort projekt åt Spiraltrans och KSRR, matavfall på Moskogen.